Rondó Kft - Szakértelem az elektrosztatikában

Elektrosztatikus problémák, töltés levezetés és semlegesítés

Az anyagok érintkezése és szétválasztása során elektronok kerülhetnek át egyik anyagról a másikra, ezáltal azok pozitív, illetve negatív töltésűvé válnak. Az elektronáramlás következtében kialakult feltöltődések a szigetelő anyagokon csupán kis mértékben tudnak semlegesítődni, így elektromos dipólusok alakulnak ki.

SZTATIKUS TÖLTÉS

A különféle iparágak gyártási-, csomagolási-, szállítási folyamatai gyakran járnak együtt az anyagok súrlódásával, ami nemkívánatos elektrosztatikus feltöltődést eredményeznek.

ELEKTROSZTATIKUS TÉRERŐ

A sztatikus töltéssel rendelkező testek elektromos mezőt hoznak létre maguk körül, melynek erőssége függ az anyag felületén lévő egységnyi töltések mennyiségétől és az anyagtól való távolságunktól.

Az elektromos tér szemléltetésére erővonalakat alkalmazhatunk, melyek érzékeltethetik a térerősséget. Az elektromos töltéssel bíró anyagok körül lévő mezőben erőhatás tapasztalható, ami a töltöttség polaritásától függően lehet vonzó vagy taszító.

ELEKTROSZTATIKUS PROBLÉMÁK

Ez az erőhatás gyakran okoz problémát az ipari-, laboratóriumi környezetben. A feltöltődött anyagok ugyanis összetapadhatnak, vagy éppen taszítják egymást, ami a gyártási folyamatokban komoly gondot jelenthet. Továbbá az elektrosztatikus feltöltődés miatt az anyagok felületére tapadhatnak a levegőben jelen lévő porszemcsék, kisebb anyagrészecskék és ezzel szennyeződést képeznek, ami bizonyos esetekben megakadályozza a hibátlan gyártástechnológiát. A sztatikus vonzás a laboratóriumi mérési eljárások alkalmával is problémát okozhat.

ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉS

A sztatikus töltöttség másik káros hatása az esetleges elektrosztatikus kisülés. A feltöltött anyagok között végbemenő potenciál kiegyenlítődés gyors elektromos töltés áramlás révén jön létre. A szikrakisüléskor rendkívül koncentráltan jelenik meg az energia, ami tüzet, ill. robbanást eredményezhet, vagy a kezelő személyzet egy rövid áramütéseként nyilvánul meg.

SZTATIKUS TÖLTÉS SEMLEGESÍTÉS

A sztatikus feltöltődés megakadályozása illetve a töltések semlegesítése, vagy a töltés elvezetése jelentős mértékben csökkenti a termelési zavarokat, a gyártási károkat, a selejtes termékek mennyiségét és baleseti veszélyeket.

Szakembereink a helyszíni felmérést követően olyan megoldási javaslattal segítik megbízóink munkáját, amellyel hatékonyan lehet fellépni az elektrosztatikus töltődés által okozott gondok ellen.

Talán ezek még érdekesek lehetnek Ön számára!