Rondó Kft - Szakértelem az ESD védelemben

Elektrosztatikus feltöltődés

elektrosztatikus töltés

A sztatikus feltöltődés csökkentése ill. megakadályozása, valamint a töltések kontrollált elvezetése alapvető fontosságú az EPA területen. Az elektrosztatikus feltöltődések egyik legjellemzőbb kialakulása,az un. súrlódásos vagy szétválasztásos feltöltődések. Ez azt jelenti, hogy amennyiben két anyagot összeérintünk és utána elválasztunk egymástól, akkor mindig létrejön valamekkora elektrosztatikus feltöltődés.

Ennek oka az anyagok atomi szerkezetében keresendő. Az összeérintés után az egyik anyagról elektronok vándorolnak a másik anyagra. Azt hogy melyik anyag ad le ilyen módon elektronokat és melyik anyag vesz fel, azt az anyagok triboelektromos sorban való elhelyezkedése adja meg.


Az elektronok áramlása mindaddig tart, amíg a két anyag Fermi szintje ki nem egyenlítődik.

Az összeérintett anyagok kifelé elektrosztatikusan semleges állapotot mutat, mivel összességében elektron se nem távozott, se nem érkezett az anyagok felületére. A szétválasztás folyamán az elektronok megpróbálják ismét felvenni az eredeti anyagon elfoglalt helyüket, de a teljes visszarendeződésre nincs idejük. Az elektronikai alkatrészekre káros sztatikus kisülések jelentősen különböznek egymástól, mind áramerősség, mind jelhosszúság szempontjából.

A jelalakok szerint három fő csoportot különböztetünk meg:

HBM – Human Body Model
CDM – Charge Device Model
MM – Machine Model

A legelterjedtebb modell szemlélteti az emberi test feltöltődéséből származó kisüléseket, amely általában a kezünkön (ujjunkon) keresztül történik, amikor megérintünk egy elektrosztatikusan érzékeny alkatrészt. Mi emberek általában a 3000V-nál kisebb kisüléseket nem érzékeljük, viszont az elektronikai alkatrészek akár néhány 10V-tól is tönkremehetnek.

A károsodás lehet teljes, vagy részleges, ami az elektromos berendezés működésének bizonytalanságát, ill. későbbi üzemzavarokat okozhat. A kisülések szimulálása esetén a legkönnyebben létrehozható a HBM, ezért az alkatrészek érzékenysége legtöbb esetben HBM szerint van megadva (de előfordulhat, hogy több modell szerint is besorolásra kerülhet).

Talán ezek még érdekesek lehetnek Ön számára!