Rondó Kft - Szakértelem az ESD védelemben

ESD szolgáltatásaink

A mikroelektronikai gyártósorokon tapasztalható meghibásodások, selejtek jelentős hányadát okozhatja a nem megfelelő ESD védelem, ill. annak hiánya. A káros kisülés a gyártási folyamatokon túl a raktározás, szállítás során is veszélyt jelenthet az előállított, vagy felhasznált elektronikai termékekre.


Tanácsadás, ESD védett területek tervezése

A kellő ESD védelmi intézkedések és eszközök (pl, ionizátor, ESD-ruházat, disszipatív csomagolóanyag, árnyékoló zacskók) nélkül bekövetkező látens hibák miatti megbízhatatlan minőség komoly garanciális kiadásokkal járhat.

Nemzetközi képzéseken részt vett szakembereink révén olyan korszerű ESD védelmi megoldásrendszert állíthat össze, amely kiterjed a töltések keletkezésének megakadályozására, elvezetésére. Mindez olyan komplex rendszer, amely valamennyi munkafázisra, ki- és beszállítási láncra, anyagkezelésre és raktározásra, beléptető rendszerre, a védőberendezésekre, valamint a munkakörnyezetre vonatkozik.

ESD védett termékek forgalmazása, gyártása, javítása

Az elsődlegesen elektronikai, félvezető ipar számára forgalmazott ESD védett termékeink alkalmazásával megakadályozható a szabályozatlan töltésképződés, ezáltal a káros sztatikus kisülés.

A személyi védőeszközökkel elkerülhető, a veszélyeztetett anyagokkal kapcsolatba kerülők sztatikus feltöltődése. A disszipatív cipők, papucsok, a cipőföldelés, illetve a csuklópánt spirálkábel alkalmas az emberi test töltésének elvezetésére.

Ehhez szükséges olyan padlórendszer, melynek földelési ellenállása a kívánt érték (1 G Ohm) alatt van. Vezetőképes, vagy disszipatív szerszámok, tárolók, asztalborítások ill. speciális munkaállomások, bútorok (asztalok, székek, polcok, kocsik) lehetővé teszik az EPA terület megvalósítását.

Szakembereink elvégzik az ESD védett termékek garanciális és garancia időn túli javítását.


Anyag- és eszköz szükséglet kalkuláció, ESD felmérés

Az elmúlt évek során megvalósított ESD védelmi módszerek tapasztalatai alapján szakembereink az optimális megoldásokat, eszközöket kiválasztva segíthetik az elektrosztatikai károsodások elkerülésében.

Anyag bemérések ESD szabvány alapján

Az elektrosztatikus jelenségek elleni védelemmel foglalkozó szabványok tartalmazzák azokat az előírásokat, amelyek definiálják az anyagok, termékek szükséges tulajdonságait, az ellenőrző mérések módszereit.

A telephelyünkön rendelkezésre álló mérőlabor olyan körülményeket biztosít, amely lehetőséget teremt az ESD védelemben alkalmazott anyagok szakszerű hitelesítő vizsgálatára.

A korszerű műszerekkel felszerelt ESD vizsgáló laboratóriumunkban végzett anyag bemérésekkel ellenőrizhetőek az előírásoknak való megfelelés.

Mérések ESD védett területen és gyártósoron, gépeken

Az ügyfeleink ESD koordinátorával egyeztetett igényeknek megfelelően kalibrált műszerekkel vizsgáljuk meg az EPA területek berendezéseit, eszközeit.

Ellenőrizzük többek között az elektrosztatikus térerő- töltés keletkezést, a felületi és földelési ellenállást, a személyi feltöltődést. Szükség esetén a bejárások alkalmával a veszélyeztetett termékek gyártási-, javítási-, logisztikai folyamatának teljes körű vizsgálatát elvégezzük.

Auditok – tanusítvány

Jegyzőkönyv és felméréskészítés

ESD koordinátor képzés

Az ESD-koordinátor oktatáson a résztvevők megismerked­het­nek az ESD védelem alapjaival, speciális berendezéseivel, az alkalmazandó szabvá­nyok előírásaival, a mindennapi munka ellátásához szükséges mérőeszközök szakszerű használa­tával, a rendszeresen elvégzendő szabvány szerinti mérésekkel, az elektrosztatikai kisülés ellen alkalmazható anyagok típusaival, a felmerülő ESD meghibásodásokkal, ezek felismerésével, a hiba okainak elhárításával.